تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به انجمن توسعه سلامت مهرپارسی می باشد.