چشم انداز انجمن توسعه سلامت مهر پارسی

یک الگوی ملی  و منطقه ای ارتقاء آموزش، پژوهش، پیشگیری و کنترل بیماری ها و آسیب های اجتماعی با تعهد به بهبود مستمر.انجمن توسعه سلامت مهر پارسی  با هدف شناسایی، سازماندهی، آموزش، پیشگیری، و کنترل بیماری ها ، ارائه کننده خدمات آموزشی، درمانی، حمایتی و اجتماعی در سطح جامعه خواهد بود که این مهم را با نگاه ویژه به نظام بهداشتی درمانی، فرهنگی و ارزشی اسلامی جامعه مورد نظر خود با پرسنلی معتقد و متعهد به بهبود مستمر کیفیت و خدمت به بیماران انجام خواهد داد.

 این انجمن  با فراهم آوردن محیطی مثبت و سالم برای برآوردن انتظارت، نیازها و رضایت بیماران با رهبری پویا و نوآورانه تمامی تلاش خود را در جهت حفظ برتری کیفی و ارائه یک الگوی آموزشی، درمانی، حمایتی در سطح جامعه انجام خواهد داد رهبری در مدیریت انجمن توسعه سلامت مهر پارسی انعکاسی از روح همکاری و اعتماد بین پرسنل و بیمار خواهد بود به طوری که انجمن را تبدیل به مکانی مطلوب برای آموزش، پژوهش، پیشگیری، حمایت و کاهش آلام بیماران خواهد کرد. 

 

انجمن ملی توسعه سلامت مهرپارسی

مشهد- بلوار سجاد – بین سجاد ۲ و ۴ – پلاک ۵۶

۰۵۱۳۷۶۵۰۴۰۰-۱

 

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به انجمن توسعه سلامت مهرپارسی می باشد.