شعار روز جهانی بهداشت هر ساله براین اصل استوار است که همه مردم باید از حق خود برای دسترسی به کلیه امکانات بهداشتی ودرمانی ممکن آگاهی کافی داشته باشند.

 

شعار روز جهانی بهداشت هر ساله براین اصل استوار است که همه مردم باید از حق خود برای دسترسی به کلیه امکانات بهداشتی ودرمانی ممکن آگاهی کافی داشته باشند.

دسترسی به این امکانات ضروری و داشتن امنیت مالی در حوزه سلامت نه تنها باعث بهبود سلامت جامعه و طولانی تر شدن امید به زندگی در جامعه می شود بلکه باعث پیشگیری از بروز اپیدمی ها، کاهش فقر و گرسنگی، ایجاد اشتغال، رشد کشور و بهبود نسل می شود.

برخی کشورها پیشرفت های قابل توجهی در زمینه پوشش سلامت همگانی داشته اند. این در حالی است که هنوز نیمی از مردم جهان به خدمات درمانی کافی دسترسی ندارند.

روز جهانی بهداشت برروی نیازهای پوشش سلامت همگانی متمرکز می باشد.

به عنوان اصل کلی در سازمان بهداشت جهانی هیچ کس نباید بین مرگ و مشکلات اقتصادی یکی را انتخاب کند و نیز هیچ کس نباید بین خرید غذا و خرید دارو یکی را انتخاب کند .

شعار روز جهانی بهداشت ۲۰۱۸ تحت عنوان(پوشش جهانی سلامت برای همه در همه جا) می باشد این شعار براین اساس است که افرادی که از کشور خود خارج می شوند اغلب از پوشش سیستم های درمانی خارج شده و به دلیل مسائل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی وسیاسی، مشکلات زیادی برای دسترسی به این امکانات خواهند داشت .

بدون تحت پوشش قرارگرفتن مهاجرین پوشش همگانی سلامت مقدور نخواهد بود. این درحالی است که افرادی که مهاجرت می کنند اغلب با مشکلات دیگری مانند فقر، عدم دسترسی به امکانات آموزشی، بیکاری، حاشیه نشینی و عدم امنیت دست و پنجه نرم می کنند ونیاز آنها برای دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی دو چندان خواهد بود.
سازمان بهداشت جهانی

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به انجمن توسعه سلامت مهرپارسی می باشد.