ماموریت انجمن توسعه سلامت مهر پارسی

انجمن توسعه سلامت مهر پارسی به عنوان مرکز سازماندهی، آموزشی، پژوهشی، پیشگیری و درمانی و حمایتی ارائه دهنده خدمات کیفی در سطح جامعه و به عنوان یک سازمان یادگیرنده خدمات خود را بر اساس آدب و رسوم و فرهنگ ملی و مذهبی کشورمان با جدیدترین روشهای علمی و با شناخت دقیق نیازهای بیماران و اعضاء برای ارائه خدمات بهتر به مددجویان و بیماران و مشتریان و ایجاد فرصت های آموزشی و پژوهشی از طریق مشارکت با مراکز علمی، آموزشی، تحقیقاتی، حمایتی و اجتماعی است.

ما ضمن پایش و اندازه گیری توانمندی خدمات خود برای رسیدن به بهترین نتیجه ،محیط کاری آرام و تمیز و توأم با مهربانی برای بیماران و کارکنان به همراه خدماتی مناسب فراهم آوردیم تا با تعهد به ایجاد مجموعه ای کیفی با در نظر گرفتن سلامت محیط کار، بهره وری در ابعاد مختلف خدمات رسانی به اعضا را محقق کنیم. 

اعضاء و کارکنان ما با نشاط و حوصله کافی در خدمت بیماران و هدایت آنها می باشند و انضباط در کار را به همراه آراستگی سرلوحه خدمات خود قرار می دهند  

 

انجمن ملی توسعه سلامت مهرپارسی

مشهد- بلوار سجاد – بین سجاد ۲ و ۴ – پلاک ۵۶

۰۵۱۳۷۶۵۰۴۰۰-۱

 

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به انجمن توسعه سلامت مهرپارسی می باشد.