برپایی غرفه سلامت در بوستان های منطقه ۸ شهرداری تهران

به گزارش روابط عمومی بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان ، این بنیاد با مشارکت انجمن به به به گزارش روابط عمومی انجمن توسعه سلامت مهرپارسی با مشارکت بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان غرفه سلامت جهت مشاوره شهروندان در منطقه ۸شهرداری تهران برگزار گردید.

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به انجمن توسعه سلامت مهرپارسی می باشد.