خدمات پایش سلامت و غربالگری در دبستان دخترانه خضراء

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی توسعه سلامت مهرپارسی، با همکاری بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان اقدام به برگزاری خدمات پایش سلامت و غربالگری قند خون از مدیران و مربیان دبستان دخترانه خضرا کرد

غربالگری دیابت، بنیاد دیابت،انجمن توسعه سلامت مهرپارسی

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به انجمن توسعه سلامت مهرپارسی می باشد.