خدمات

خدمات انجمن توسعه سلامت مهر پارسی
• ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی فراگیر به جامعه هدف‌سازمان‌بهزیستی
• ‌‌اطلاع‌رسانی،سازماندهی،آموزش،تحقیق‌پژوهش، پیشگیری،کنترل و درمان
• ارائه خدمات حمایتی به بیماران دیابتی و افراد در معرض خطر
• آشنایی عمومی با دیابت و عوارض آن از طریق اطلاع‌رسانی عمومی و هماهنگ با همکاری سایر ارگانهای دولتی و غیردولتی
• غربالگری،بیماریابی و شناسایی بیماران دیابتی و افراد در معرض خطر براساس اصول نوین علمی با هماهنگی و همکاری دستگاهها و ارگانها ذیربط
• سازماندهی بیماران دیابتی با تشکیل بانک اطلاعات وراه‌اندازی و تأسیس مراکز درمانی و توانبخشی و پیشگیری و کنترل بیماری و اعتیاد
• آموزش مداوم و مستمر در جهت کنترل بیمار دیابتی و پیشگیری جهت افراد در معرض خطر
• فعالیتهای علمی و پژوهشی و تحقیقی در جهت کسب یافته‌های نوین به منظور پیشگیری و کنترل و درمان بیماری و بهره‌مندی آحاد جامعه از آن
• تهیه برنامه‌های علمی وعملی درجهت استقرار سیستم حمایتی،بهداشتی ودرمانی پایه جهت بیماران باتکیه برسیستم ارجاع وپزشک خانواده و سایر طرق علمی ارائه خدمات حمایتی اجتماعی،فرهنگی ،مالی ورفاهی به بیماران دیابتی بااولویت بیماران نیازمند
• همکاری و هماهنگی بادستگاههای دولتی وغیر دولتی درخصوص این بیماری درجهت ارائه راهکارهای علمی وعملی پیشگیری وکنترل دیابت ازطریق تفاهم و توافق باآنها
• انجام‌فعالیت‌های‌مرتبط‌درجهت نشرکتب ‌و نشریه‌های آموزشی و علمی به منظور تحقق اهداف
• همکاری و بسترسازی درجهت گسترش فرهنگ غذایی سالم و تقویت ورزش همگانی به منظورکاهش ابتلا به دیابت
• رتباط ، همکاری و فعالیت فراگیرمشترک و مستقل بامؤسسات وخیریه های ملی وبین المللی
• راه اندازی و تأسیس و ایجاد دفاتر و شعب به منظور تحقق اهداف بارعایت کلیه قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران

اهداف انجمن عبارتنداز :

الف )کلیات:
– تهیه و اجراء برنامه در راستای حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه
– مشارکت در تحقق اهداف برنامه های توسعه ای و اجرایی در حوزه سلامت
– مشارکت در تحقق اهداف چشم انداز ملی و بین المللی در حوزه سلامت
– مشارکت در جهت حرکت توسعه اقتصاد دانایی محور در حوزه سلامت
– تهیه و اجرای نقشه جامع علمی سلامت بر مبنای دانایی محوری و تحقیق و پژوهش و آموزش در حوزه سلامت همگانی
– تهیه و اجرای برنامه های علمی و عملی ارتقاء فرهنگ سلامت همگانی و ارتقاء و آموزش سلامت همگانی
– کمک ومشارکت در جهت استقرار کامل نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی و تأمین بیمه همگانی
– تلاش و تهیه و تدوین و نشر مطالب علمی و مرتبط در حوزه سلامت از طریق نوشتاری ، صوتی ، تصویری ، آموزشی ، سمینار ، همایش ، نشریه ، کتب ، پمفلت با علوم داخلی و خارجی
– تلاش و مشارکت در جهت تغییر نگرش درمان نگری به سلامت بهداشت،پیشگیری و سلامت نگری
– تلاش و مشارکت در جهت گسترش ارائه خدمت سلامت و توریسم درمانی
– تهیه و مشارکت واجراء برنامه های علمی و عملی در جهت درمان و آموزش و پیشگیری از اعتیاد ،بیماریهای روانی، ژنتیکی ، معلولیت ها و بیماریهای واگیر و غیر واگیر
– بستر سازی و اجرا و مشارکت در جهت صدور و تولید و ورود خدمات نیروی انسانی،تجهیزات پزشکی،دارو و فراورده های پزشکی و دانش فنی
– تلاش و مشارکت و اجراء در جهت گسترش طب مکمل و جایگزین وشیوه های نوین و طبیعی درمانی
– مشارکت و بسترسازی در جهت گسترش تولید و عرضه و مصرف محصولات غذایی و کشاورزی سالم
– مشارکت و انجام اقدامات لازم و عملی با مداخله و حضور در مدیریت بحران
– مشارکت و اقدام و همکاری و تلاش در جهت افزایش توجه و اقدام به بخش پژوهش در حوزه سلامت به منظور تحقق توسعه دانایی محور و ارتقاء سهم پژوهش در حوزه سلامت
– همکاری و تلاش در جهت اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه سلامت و گسترش حضور بخش غیردولتی در حوزه سلامت
– مشارکت و همکاری و تلاش در جهت حرکت به سمت دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت،تهیه برنامه های علمی و عملی به منظور:
– افزایش شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم(FFC)
– کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت
– کاهش میزان هزینه های غیر قابل تحمل سلامت توسط خانواده های آسیب پذیر
– کمک و مشارکت و پوشش حمایتی ودرمانی و آموزشی به تمام بیماریهای واگیر و غیر واگیر
– اقدام و اجراء و همکاری و همسویی وکسب مجوز و تکالیف بهداشتی و درمانی از تمام مراجع ذی صلاح ، سازمان ها ، ارگان ها ، وزارتخانه ها ، اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، وزارت رفاه تعاون و و اموراجتماعی ، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،سازمان بهزیستی، جمعیت هلال احمر و کتب مرجع و سایر مجموعه های مرتبط

ب ) روش اجرای هدف :
– تهیه و اجراء نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان
– تهیه و استقرار نظام شماره ملی سلامت وشناسنامه الکترونیکی سلامت شهروندان
– تشکیل شورای عالی سلامت وامنیت غذایی برای متمرکز کردن مدیریت ،سیاستگذاری،ارزشیابی و هماهنگی سلامت و امنیت غذا و رسیدن به سبد مطلوب غذایی برای گسترش سلامت همگانی و اقدام به اجراء و آموزش آن
– تلاش و همکاری در جهت استقرار صحیح وکامل نظام بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و سیستم ارجاع
– تشکیل کمیته های تخصصی و مشورتی بیماران خاص،صعب العلاج،دیردرمان،بیماریهای واگیرو غیرواگیر و سایر کمیته های مرتبط
– ارائه خدمات مشاوره ای،آموزشی و اداری و تخصصی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی
– حق دادخواهی در مراجع قضایی
– تهیه روشهای علمی و عملی و اجرایی جهت نیل به اهداف اساسنامه ای
– انتشار نشریه و محصولات فرهنگی و ایجاد فضاهای آموزشی و درمانی و مشاوره ای
– جمع آوری کمک و جلب مشارکت مردمی و خیرین در راستای تحقق اهداف اساسنامه ای
– پشتیبان و مشارکت در بحران های داخلی و خارجی همسو و مستقل با سایر تشکل ها و نهادهای ملی و فراملی

 

انجمن ملی توسعه سلامت مهرپارسی

مشهد- بلوار سجاد – بین سجاد ۲ و ۴ – پلاک ۵۶

۰۵۱۳۷۶۵۰۴۰۰-۱

 

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به انجمن توسعه سلامت مهرپارسی می باشد.