برپایی غرفه سلامت در جشن نیکوکاری

به گزارش روابط عمومی بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان ، این بنیاد با مشارکت انجمن به گزارش روابط عمومی انجمن توسعه سلامت مهرپارسی ، این انجمن با مشارکت بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان و انجمن حامیان بانوان شریف غرفه سلامت و همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) را در جشن نیکوکاری برگزار کرد.

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به انجمن توسعه سلامت مهرپارسی می باشد.