برنامه آموزشی بازی بازی آموزش در دبستان پسرانه واله

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی توسعه سلامت مهرپارسی، با همکاری بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان دیابت و دانش آموزان کرد.

در این کارگاه آموزشی دانش آموزان دبستان واله با بیماری دیابت و راههای پیگیری از آن آشنا شدند.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به انجمن توسعه سلامت مهرپارسی می باشد.