برنامه آموزشی بازی بازی آموزش (کارگاه آموزشی دیابت) در دبستان پسرانه واله

به گزارش روابط عمومی انجمن ملی توسعه سلامت مهرپارسی، با همکاری بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی دیابت تحت عنوان دیابت و دانش آموزان کرد.

در این کارگاه آموزشی دانش آموزان دبستان واله با بیماری دیابت و راههای پیشگیری از آن آشنا شدند.

اعظم رئیس زاده روانشناس واحد کودک و نوجوان بنیاد دیابت گفت: کودکان و نوجوانان باید بتوانند مراقبت از خود و خانواده را در برابر بیماری ها بیاموزند این امر میسر نمی شود مگر با آموزش مداوم و مستمر.

 آموزش پیشگیری از دیابت برای بچه ها

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به انجمن توسعه سلامت مهرپارسی می باشد.