ادامه کمپین کوله مهربانی این بار در شهرستان چناران…

توزیع لوازم تحریر، کمپین کوله مهربانی

کمپین مهربانی متوقف نمی شود

به گزارش روابط عمومی انجمن توسعه سلامت مهرپارسی در ادامه کمپین کوله مهربانی مدیر دفتر چناران بنیاد دیابت، خانم عذرا فعال از توزیع لوازم التحریر در بین کودکان بیمار نیازمند خبر داد. وی گفت : مساعدت و کمک به خانواده های نیازمند خدمتی ماندگار به کودکان و نوجوانان تحت پوشش این انجمن است تا کمی از دغدغه های آنها کاسته شود. امید است با همراهی و همت بیشتر خیرین محترم هرچه پر توانتر در این راه گام برداریم.

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به انجمن توسعه سلامت مهرپارسی می باشد.